PN-III-P2-2.1-PED-2019-4569

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-4569

Nr contractului:       271PED

Titlul proiectului (în română):      METODA CU PLASMA PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA FLUORURARII SMALTULUI ȘI MODULAREA BIOFILMULUI PLACII DENTARE

Titlul proiectului (în engleză):      COLD PLASMA FOR FLUORIDE RETENTION IMPROVEMENT AND BIOFILM MODULATION IN DENTAL APPLICATION

Acronimul proiectului:      PlasmaDent

Abstract (în română):        

În ciuda progresului tehnologic inregistrat in ultimul deceniu, caria dentară este încă cea mai frecventă amenințare la adresa sănătății orale la copii și adulți. Aceasta afecțiune are cauze multiple, fiind declansata de degradarea smalțului sub atacul acid al microorganismelor care compun biofilmul plăcii dentare. Biofilmul plăcii dentare este un consorțiu microbian multispecific, care se dezvoltă periodic pe dinții mamiferelor și poate fi îndepărtat parțial prin forțe mecanice, spre exemplu prin periaj individual sau prin diferite procedee efectuate în unități medicale specializate in îngrijirea orală. Inhibarea aderentei microbiene și formarea biofilmului, precum și metodele de întărire a smalțului dentar la atacul microbian reprezintă factorii cheie în prevenirea cariilor. Scopul acestui proiect este de a elabora o metodă pe bază de plasmă biocompatibila pentru a modula atașarea microbiană și formarea biofilmului și pentru a îmbunătăți fluorurarea si retenția de fluor la nivelul smaltului, utilizand modele originale. În abordarea propusa, plasma obținută va fi testată pentru capacitatea sa de a determina fluorurarea și de a îmbunătăți retenția de fluor într-un model dentar pe bază de hidroxiapatită, cu structura asemănătoare cu cea a smalțului dentar. In plus, va fi analizat impactul plasmei obtinute asupra dezvoltării biofilmelor microbiene în condiții relevante in vitro. Proiectul ilustreaza o tehnologie ce se refera la dezvoltarea unui tratament cu plasmă rece (TRL 1-2) pe care isi propune sa o demonstreze si aplice pe dinti naturali, în condiții de laborator, subliniind capacitatea plasmei de a îmbunătăți retenția de fluor și de a modula biofilmul placii dentare (TRL 4). Plasma obținută, cu efect dual, reprezentat prin modularea biofilmului și întărirea smalțului dentar poate fi utila in medicina dentara pentru prevenirea și tratamentul cariilor și a deteriorarii smaltului.

Abstract (în engleză):       

Despite the technological progress of the last decade, dental caries is still the most frequent oral health threat in children and adults alike. Such condition has multiple triggers and is caused mainly by enamel degradation under acidic attack of microbial cells, which compose the biofilm of the dental plaque. The biofilm of the dental plaque is a multispecific microbial consortium, which periodically develops on mammalian teeth, and it can be partially removed through mechanical forces by individual brushing or in specialized oral care medical facilities. Inhibition of microbial attachment and biofilm formation, as well as methods to strengthen dental enamel to microbial attack represent the key factors in caries prevention. The purpose of this project is to elaborate a cold plasma based method in order to modulate microbial attachment and biofilm formation and to improve the retention of fluoride in an enamel-like model. In our approach, the obtained cold plasma will be tested for its capacity to determine fluoridation and improve fluoride retention in a hydroxyapatite based enamel-like material. Moreover, the impact of such cold plasma on the development of microbial biofilms under various relevant conditions will be established by in vitro studies. In this project, we will start with a technology-formulated concept based on a cold plasma treatment (TRL 1-2), and we will end by validating the technology in laboratory conditions, enlightening the plasma ability to improve fluoride retention and modulate microbial biofilm formation in an enamel-like hydroxyapatite based model (TRL 4). The obtained cold plasma with dual effect exhibited through biofilm modulation and enamel strengthen through fluoridation is intended for dental application such as the prevention and therapy of dental caries and enamel deterioration.

Data începerii contractului:         14/08/2020

Data încheierii contractului:        13/08/2022

Valoarea totală a Contractului:   600.000,00 lei

Consortiu:

UNIVERSITATEA BUCURESTI – Coordonator

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA LASERILOR, PLASMEI SI RADIATIEI – P1

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI – P2UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE “CAROL DAVILA” – P3